Logo
 VIDEO/PODCAST layer 21 61716 1344 129

VIDEO/PODCAST

VIDEO/PODCAST


DOA MALAM 7 APRIL 2020
DOA MALAM 7 APRIL 2020

DOA MALAM 6 APRIL 2020
DOA MALAM 6 APRIL 2020
DOA MALAM 5 APRIL 2020
DOA MALAM 5 APRIL 2020
DOA MALAM 4 APRIL 2020
DOA MALAM 4 APRIL 2020

DOA MALAM 3 APRIL 2020
DOA MALAM 3 APRIL 2020

DOA MALAM 2 APRIL 2020
DOA MALAM 2 APRIL 2020

DOA MALAM 1 APRIL 2020

DOA MALAM 1 APRIL 2020

DOA MALAM 30 MARET 2020
DOA MALAM 30 MARET 2020

DOA MALAM 31 MARET 2020
DOA MALAM 31 MARET 2020
GBI PUTERA - Ibadah Minggu Pagi 26 April 2020
GBI PUTERA - Ibadah Minggu Pagi 26 April 2020
GBI PUTERA - Ibadah Minggu Pagi 19 April 2020
GBI PUTERA - Ibadah Minggu Pagi 19 April 2020
GBI PUTERA - Ibadah PASKAH 12 April 2020
GBI PUTERA - Ibadah PASKAH 12 April 2020